Dịch vụ

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Công tác văn thư lưu trữ ngày càng được củng cố cùng với sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các thời kỳ. Đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay, công tác văn thư càng phải được đổi mới và nâng cao hơn nữa để có thể bắt kịp với xu thế của thời đại.

Quá trình đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đưa nền kinh tế tăng tốc mà còn mang lại những cơ hội, cũng như thách thức mới cho nước ta. Trong đó có sự ảnh hưởng, thúc đẩy đến ngành công tác văn thư lưu trữ.

 

Và trên thực tế có thể thấy được rằng công tác văn thư ngày càng được củng cố cùng với sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các thời kỳ. Đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập quốc tế như hiện nay, công tác văn thư càng phải được đổi mới và nâng cao để có thể bắt kịp với xu thế của thời đại.

Công tác văn thư nếu làm tốt sẽ góp phần tích cực trong quá trình hội nhập nói chung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của hệ thống hành chính nhà nước nói riêng, bởi lẽ, làm tốt công tác văn thư sẽ đảm bảo thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời cho hoạt động quản lý của các cơ quan. Nếu các khâu của công tác văn thư được triển khai tốt, như tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết văn bản được kịp thời và chính xác; soạn thảo văn bản đảm bảo chất lượng; đăng ký văn bản đi, đến được rõ ràng và đầy đủ; lập hồ sơ hiện hành được hợp lý; các quy định về văn bản được chấp hành nghiêm chỉnh sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan nói riêng và hoạt động quản lý nhà nước nói chung. Mặt khác, việc làm tốt công tác văn thư sẽ góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa tệ quan liêu, giấy tờ - một thói quen cố hữu của bộ máy hành chính nước ta cũng như cho các cơ quan doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần Văn Thư - Lưu Trữ Việt Nam chuyên cung cấp nhân sự chất lượng cho ngành văn thư lưu trữ.

Bên cạnh đó, đối với các công ty cần tìm kiếm đơn vị cung cấp các dịch vụ của văn thư như tiêu hủy, số hóa tài liệu,.. chúng tôi cũng cung cấp thêm dịch vụ cho thuê nhân công lao động để xử lý giấy tờ tại công ty, hoặc cung cấp nhân công vận chuyển tài liệu hàng hóa để giảm tải áp lực về vấn đề sắp xếp nhân sự cho các cơ quan doanh nghiệp

 

  Đơn vị cung cấp Dịch Vụ Chỉnh Lý Tài Liệu Uy Tín: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN THƯ LƯU TRỮ VIỆT NAM

ĐT: 0908 483 489 (Mr. Cường)

Email: vanthuluutru.sg@gmail.com

 

 

Đối tác khách hàng
prev_doitac next_doitac
Facebook
zalo
hotline